ASPEK ESTETIKA | Bentuk

 Bentuk/Binaan

        Ada dua jenis bentuk puisi iaitu terikat dan tidak terikat (bebas).

        Sesuatu puisi dikatakan berbentuk terikat apabila dapat dibuktikan samada melalui bilangan baris serangkap yang sama, bilangan patah perkataan dalam sebaris yang sama, bilangan suku kata dalam sebaris. Misalnya sesuatu puisi mempunyai empat baris serangkap, empat patah perkataan sebaris, .

        Manakala bentuk puisi bebas dapat dilihat apabila bilangan baris dalam serangkap tidak sama, bilangan patah perkataan bagi setiap baris dalam serangkap juga tidak sama, bilangan sukukata pun tidak sama. Misalnya puisi ini terdiri daripada empat baris bagi rangkap 1, lima baris bagi rangkap 2 , lima patah perkataan bagi rangkap 1 dan enam patah perkataan bagi rangkap 2.bilangan sukukata.Previous Post Next Post